Wie deze site al langer leest, moet nu wel weten wat er bedoeld wordt met het Dambisa Moyo-effect, naar de Zambiaanse econoom. Ze stelt dat het Westen zich het graf in vermaakt. Terwijl het gas opraakt, de banken instorten, het pensioenstelsel onhoudbaar wordt, corruptie onze politiek tot op het bot toe heeft verrot en de infrastructuur afbrokkelt, houdt het stervende blanke ras zich bezig met liedjeswedstrijden, covermodellen van de Playboy uit de jaren '80 die zich door automonteurs laten onderplassen en als kers op de taart genderneutrale toiletten. In die categorie kunnen we de lezersvraag 'hoe rijk is Waylon' ook rekenen. Kan het u ook wat schelen hoeveel de bananen de brulaap in Artis heeft? Maar wij houden van u, lezers, dus u krijgt uw antwoord. Voorzien van voorgenoemd protest. 

Hoe. Rijk. Is. Waylon? Toevallig kent ondergetekende hem wegens gemeenschappelijke roots en dan vooral zijn buurmeisje dat hij pleegde te pesten. Als iemand zo aan het leven begint, dan weet je waar het eindigt: met takkeherrie. En met homo-erotische koloniale fantasietjes

Een echte Outlaw is het, die Waylon. Een desperado. Maar hoe rijk was hij dan? 

Tellen is makkelijk, want vanaf 2015 beginnen we op nul. De gemeente, Justitie en de zorgverzekeraar hebben beslag gelegd op zijn huis. Sindsdien heeft hij een nieuwe bv opgericht, die als moeder van het ter ziele gegane Labour Road bv fungeert: Waymore. Wordt u al depressief? Kan goed, het kan een samentrekking zijn van More Waylon. Maar goed. 

(Overal opklik voor groot). Waymore bv heeft een eigen vermogen van € 496.000, een toename van ruim € 320.000 per jaar. Omdat er een aandeelhouder is sinds het begin, er logischerwijs geen kapitaalsverhoging is geweest en het laatstgenoemde bedrag nagenoeg gelijk is aan de mutatie in de post liquide middelen weten we dat dat zijn winst per jaar is, minimaal. De overige reserves nemen toe met de ingehouden winst. Als hij er geld uithaalt om wat dan ook te doen, dan kunnen we dat bij een zeer kleine vennootschap niet zien. 

Daarom is zijn laatstbekende jaarsalaris minstens € 320.000 en verdient hij dus het dubbele van de premier. Hij wel. Ook kunnen we het vermogen van Waylon op dat bedrag schatten, wederom: minstens. En gaat u nu niet de ruiten ingooien op het adres van de bv die u ziet, als u het niet meer trekt. Dat adres in Hilversum is van zijn fiscaal adviseur en niet van hem. Wel zo handig als een van de genoemde partijen nog verhaal komt halen in verband met de genoemde onbetaalde rekeningen. 

Sterkte vanavond. 


Arno wellens

Wandelende rekenmachine. Wordt wakker waar anderen doorslapen en beleeft orgastische gevoelens bij het doorprikken van opgeblazen boeken. Tip: houd uw dochter(onderneming) binnen als Wellens in de buurt is