Die Mark Zuckerberg heeft best een bijzonder verdienmodel. Op papier is hij miljardair, Forbes zet hem op $ 69 miljard, maar bij de kwaliteit van dat vermogen kunnen we vraagtekens zetten. Sinds er een schandaaltje is over een datalek bij Facebook is de koers van het social-mediabedrijf met bijna tien procent gedaald. Dat kost hem letterlijk miljarden. Door tijdig aandelen te dumpen bespaarde hij zichzelf een verlies van $ 50 miljoen en dit jaar verdiende hij al bijna $ 1 miljard met de verkoop van zelfgedrukte aandelen.

Vier bronnen van geld
Eigenlijk is Facebook een veredeld piramidespel (in de niet-juridische zin des woords, voordat er iemand boos wordt). Zuckerberg wordt op vier manieren rijk van Facebook, tenminste in termen van rijkenlijstjes: dankzij salaris, de verkoop van eigen aandelen, meedelen in gemaakte bedrijfswinsten en koerswinst op aandelen. Salaris en winstdeling (dividend) zijn harde en zekere vermogenscomponenten, omdat deze direct in geld of ander vermogen omgezet kunnen worden. Een hoge plaats op een rijkenlijst dankzij koerswinst is op zijn minst tricky. Het vermeende enorme vermogen is afhankelijk van de bereidheid van beleggers om aandelen Facebook te kopen. Dat zullen ze graag doen, als er een fatsoenlijk dividend in het verschiet ligt. Een bedrijf dat veel winsten kan verdelen maakt zich populair bij beleggers, helemaal als er een stijgende lijn zichtbaar is.

Zelf aandelen verkopen is riskant, want daarmee geeft een oprichter aan dat deze zelf weinig vertrouwen heeft in verdere koersstijging. De casus van Nina Brink met World Online in een schoolvoorbeeld in deze. Zuckerberg zou zijn eigen vermogen grotendeels kunnen vernietingen door in sneltreinvaart een groot aandelenpakket te verkopen. Dan krijgen andere beleggers argwaan, dumpen ze hun aandelen ook en wordt het pakket dat Zuckerberg zelf in handen heeft automatisch ook veel minder waard.

Zuckerberg krijgt geen salaris, in eerdere jaren gaf hij aan dat niet nodig te vinden, een plausibel verhaal voor een miljardair. Winstdeling krijgt hij ook niet, want Facebook heeft nog nooit dividend uitgekeerd. Voor techbedrijven is dat logisch omdat al het beschikbare geld dan gebruikt kan worden om groei te faciliteren. Facebook heeft nu twee miljard gebruikers, twintig keer zoveel als tien jaar geleden. Er zit een logisch einde aan die groei, dus het is de vraag wanneer Facebook volwassen is en winst gaat delen met de belegger.

Gezond bedrijf
De jaarwinst bedraagt $ 16 miljard, bij een omzet van $ 40 miljard. Ruimte genoeg voor dividend. Als Zuckerberg geen salaris of dividend ontvangt, waar betaalt hij zijn boodschappen dan van? De verkoop van aandelen Facebook, die hij als oprichter en directeur van Facebook eigenlijk zelf mag printen. De koper mag delen in het eigen vermogen van de tech-gigant. Facebook heeft een bijzonder gezonde balans.

De post ‘retained earnings’ bevat alle opgepotte winsten uit het verleden, voor zover die niet zijn uitgekeerd. Aangezien Facebook nog nooit winst heeft uitgekeerd, heeft deze post de indrukwekkende omvang van $ 34 miljard bereikt. Bijna de helft daarvan werd vorig jaar gespaard, toen de winst dus $ 16 miljard bedroeg. Voor precies dat bedrijf zijn er effecten gekocht, marketable securities. Van de $ 34 miljard aan bezittingen is er in de loop der jaren voor $ 24 miljard aan schuldpapier van de Amerikaanse overheid gekocht. De overige $ 10 miljard is aan bedrijven uitgeleend.

Facebook hoeft dus zelf niet bij de bank te lenen en heeft dan ook een verder verwaarloosbare schuld. Enigszins opmerkelijk is de post ‘Additional-paid-in capital’, of agioreserve in het Nederlands. Facebook verkoopt aandelen aan nieuwe beleggers in ruil voor geld, voor een groot veelvoud van de boekwaarde die op het aandeel vermeld staat. Die boekwaarde is $0.000006, maar beleggers zijn bereid $ 170 per stuk te betalen. Die overwaarde van $ 169,999994 per aandeel wordt opgeteld in de agioreserve verwerkt. Sinds de oprichtig heeft Facebook in totaal $ 40 miljard verdiend door aandelen tegen een premie te verkopen.

Groezelig
Eigenlijk lijkt Zuckerberg meer op een bankier dan een startup. Als oprichter heeft Zuckerberg een significant belang in Facebook, namelijk zo’n 25 procent. Als Facebook nieuwe aandelen uitgeeft aan beleggers en aan Zuckerberg, dan verkoopt de oprichter steeds een plukje op de markt in ruil voor geld: anders zou hij niet over liquide middelen kunnen beschikken. Omdat Zuckerberg het gezicht van Facebook is, moet hij transacties in het aandeel van zijn eigen bedrijf logischerwijs openbaar maken bij de Amerikaanse toezichthouder SEC.

Sinds het begin van 2018 hebben hij en de andere bestuurders 40 overzichten ingediend met verkooptransacties in het eigen aandeel. De helft daarvan betrof Zuckerberg. Via 281 transacties (zie onder, opklik voor groot) in twaalf weken verdiende hij niet minder dan $938.591.991,01 in contanten met de verkoop van aandelen Facebook. Bij deze transacties was de verkoopprijs significant hoger dan de koers van vandaag, van $ 170 per aandeel. Door op tijd te verkopen, voordat de rel rond het groezelige datamine-clubje Cambridge Analytics opspeelde, bespaarde Zuckerberg zich een verlies van op zijn minst $ 50 miljoen. Ook Jan Koum van What's App verkoopt overigens om de zoveel tijd een pakket.

De SEC heeft een reeks formulieren die beursgenoteerde vennootschappen moeten invullen. De meest bekende is het Form 10-K, het jaarverslag. Formulier 4 is een melding van een verandering van een significant belang. Elke keer dat Zuckerberg of een van zijn collega's een pluk aandelen verkoopt, moeten ze een '4' invullen. Opmerkelijk genoeg is zien we dat van de 48 documenten die Facebook dit jaar naar de SEC opstuurde, de laatste 32 betrekking hadden op een bestuurslid dat de benen nam. Daarbij betrof het bijna altijd Zuckerberg zelf.

Dat bespaarde bedrag door het recente koersverlies hangt af van een eventuele verdere daling van de koers: hoe harder die omlaag gaat, hoe groter het niet-gelopen verlies door tijdig te verkopen. Bij een koers van $ 170 voor een aandeel gaat het, zoals gezegd, om iets meer $ 54 miljoen. Dat bedrag wordt groter als u een lagere dagkoers invult in het oranje vakje. Mocht u niets te doen hebben, scrollt u dan maar helemaal naar beneden, waar u de Excel 'de Zuck'o meter' kunt neerladen: gratis en voor niets. 

Zo zijn wij.

zuck_o_meter_1.xlsx


Arno wellens

Wandelende rekenmachine. Wordt wakker waar anderen doorslapen en beleeft orgastische gevoelens bij het doorprikken van opgeblazen boeken. Tip: houd uw dochter(onderneming) binnen als Wellens in de buurt is